Ładowarki co 60 km – czy to koniec problemów ze stacjami ładowania?

Ładowarki co 60 km – czy to koniec problemów ze stacjami ładowania?

Dodano: 20 lut 2024

Stacje ładowania samochodów elektrycznych stają się coraz ważniejsze dla zrównoważonego rozwoju elektromobilności. Zgodnie z porozumieniem między Parlamentem Europejskim i Radą, dla samochodów elektrycznych, ładowarki muszą być rozmieszczone minimum co 60 km wzdłuż sieci bazowej TEN-T. Natomiast dla samochodów elektrycznych-ciężarowych, odległość między stacjami ładowania wyniesie co najmniej 120 km do 2026 roku. Dodatkowo, stacje tankowania wodoru będą rozmieszczone co 200 km do 2031 roku.


Ładowarki co 60 km: założenia TEN-T

Program unijny TEN-T, czyli transeuropejska sieć transportowa, ma na celu rozwój zrównoważonego transportu i logistyki poprzez stworzenie odpowiedniej infrastruktury dla różnych środków transportu, takich jak drogi, kolej, wodny i powietrzny.

Realizacja programu zakłada przesunięcie 30% transportu drogowego towarów na odległości większe niż 300 km na inne środki transportu, takie jak kolej czy transport wodny, do 2030 roku, a do 2050 roku aż 50% tego typu transportu. Ponadto planuje się trzykrotny wzrost istniejącej sieci kolei dużych prędkości do 2030 roku, a do 2050 roku ukończenie budowy europejskiej sieci kolejowej.

W ramach TEN-T planuje się również połączenie wszystkich lotnisk należących do sieci bazowej z kolejami oraz zapewnienie dobrego połączenia ważnych portów morskich z kolejowym transportem towarów lub siecią żeglugi śródlądowej.

Program zakłada także wprowadzenie zmodernizowanej infrastruktury zarządzania ruchem lotniczym oraz równoważnych systemów zarządzania transportem lądowym i wodnym. Zdecydowanie w ramach programu wchodzi rozwój elektromobilności i stacji ładowania.

Osiągnięto porozumienie w sprawie zrównoważonego transportu

Parlament poinformował, że zostało osiągnięte wstępne porozumienie w sprawie aktualizacji przepisów UE dotyczących infrastruktury paliw alternatywnych. Celem tej aktualizacji jest rozszerzenie rozmieszczenia stacji ładowania samochodów elektrycznych oraz stacji tankowania wodorem pojazdów ciężarowych i osobowych. W rezultacie ma to pomóc Europie zbliżyć się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

Porozumienie nie jest formalne, ale wytycza kierunek rozwoju zrównoważonego transportu. Określono również minimalne cele krajowe, które muszą być spełnione w zakresie wdrażania infrastruktury paliw alternatywnych. Kraje UE zostały również zobowiązane do przedstawienia planów na osiągnięcie tych celów.


Stacje ładowania samochodów elektrycznych – rozmieszczenie

Zgodnie z porozumieniem w sprawie zrównoważonego transportu, które ma na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku, przewiduje się rozmieszczenie stacji ładowania samochodów elektrycznych i stacji tankowania paliw alternatywnych na terenie UE.

Według ustaleń, do 2026 roku stacje ładowania samochodów elektrycznych o mocy co najmniej 400 kW muszą być dostępne co najmniej co 60 km wzdłuż bazowej sieci TEN-T, a ich moc wyjściowa wzrośnie do 600 kW do 2028 roku. Wprowadzona zostanie także minimalna odległość między ładowarkami do samochodów ciężarowych i autobusów, wynosząca 120 km.

Planuje się umieszczenie stacji na połowie głównych dróg UE do 2028 roku, a ich moc wyjściowa będzie wynosić od 1400 kW do 2800 kW w zależności od drogi. W celu uzupełnienia systemu, planowane są także stacje dla samochodów ciężarowych na strzeżonych parkingach.

Jednak niektóre regiony, takie jak regiony najbardziej oddalone, niektóre wyspy i drogi o bardzo małym natężeniu ruchu, zostaną wykluczone z programu.

Ponadto, do 2031 roku, stacje tankowania wodoru będą musiały być rozmieszczone co najmniej co 200 km wzdłuż bazowej sieci TEN-T.


Obecny stan stacji ładowania samochodów elektrycznych w Polsce

Według danych z końca lutego 2023 r., liczba zarejestrowanych w Polsce samochodów z napędem elektrycznym wynosiła 70 263 sztuki. W porównaniu do analogicznego okresu w 2022 r., przez pierwsze dwa miesiące bieżącego roku ich liczba wzrosła o 5 056 sztuk, co stanowi wzrost o 56% – wynika z Licznika Elektromobilności, uruchomionego przez PZPM i PSPA.

Na koniec lutego 2023 r. na polskich drogach jeździło 66 685 elektrycznych samochodów osobowych. Wśród nich, 51% stanowiły pełni samochody elektryczne (BEV, ang. battery electric vehicles) – 33 902 sztuki, a pozostałe 49% to hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) – 32 783 sztuki. Flota elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych liczyła 3 578 sztuk. Warto zaznaczyć, że liczba elektrycznych motorowerów i motocykli nadal rośnie i na koniec lutego wynosiła 16 602 sztuki. Liczba zarejestrowanych osobowych i dostawczych aut hybrydowych wzrosła do 506 344 sztuk. Co więcej, pod koniec ubiegłego miesiąca park autobusów elektrycznych w Polsce wzrósł do 846 sztuk.


Unijna baza danych o cenach na stacjach

UE opracowała plan ułatwiający płatności za ładowanie pojazdów elektrycznych i paliw alternatywnych na stacjach. Cena paliw ma być podana w przeliczeniu na kWh, minutę/sesję lub kilogram. Komisja Europejska ma do 2027 r. stworzyć unijną bazę danych, aby zapewnić konsumentom informacje o dostępności, czasie oczekiwania i cenach na różnych stacjach ładowania lub tankowania.

 

Miliardy do przeznaczenia na ładowarki do samochodu do 2035 roku

Raport przygotowany przez Ernst & Young przewiduje, że europejska flota pojazdów elektrycznych wzrośnie z obecnego poziomu poniżej 5 mln do 65 mln do 2030 roku, a następnie podwoi się w ciągu kolejnych pięciu lat. To oznacza, że kontynent będzie potrzebował 65 mln ładowarek, aby zasilić te samochody, ciężarówki i autobusy, z czego aż 85% z nich zostanie zainstalowanych w domach. Nieformalne porozumienie w sprawie ułatwienia płatności musi jeszcze zostać zatwierdzone przez Komitet Stałych Przedstawicieli Rady oraz parlamentarną Komisję Transportu i Turystyki, a następnie przez cały Parlament i Radę.

Według raportu BloombergNEF, w całej Europie działa obecnie około 445 tys. stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych. To tylko początek wyzwania, jakim jest budowa kolejnych stacji w nadchodzących latach.

Według Ernst & Young, inwestycje w infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych pochłoną łącznie 134 mld dolarów – 62 mld dolarów na stacje publiczne i 72 mld na ładowarki przydomowe. Zainstalowanie 400 tys. ładowarek zajęło Europejczykom 10 lat – mówi Serge Colle, globalny lider ds. energii i zasobów w Ernst & Young. Teraz jednak musimy zainstalować około 500 tys. ładowarek każdego roku do 2030 roku i około 1 mln ładowarek każdego roku między 2030 a 2035 rokiem, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie.

© 2024 IMB POWER - imbpower.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin